Metody wyznaczania cen produktów oraz usług

Jest szereg form służących do tworzenia cen artykułów albo usług. Mamy do wyboru metody proste, jakie nie potrzebują większego wysiłku, i specjalistyczne technologie, jakie przy zastosowaniu przeznaczonych aplikacji do zarządzania strategią cenową stosują wieloparametrowe wzory obliczeniowe.

Metody kosztowe

Metoda koszt plus – cena jest wyznaczana przez dodanie do kosztu zakupu albo produkcji ustalonego z góry narzutu.

Metoda marżowa – cena jest zakładana w oparciu o cele marżowe, jakie spółka planuje otrzymać ze sprzedaży. Celem może być zarówno marża brutto albo netto, jak i spodziewana stopa zwrotu (ROI). W pierwszym wypadku spółce zależy na uzyskaniu pewnej marży (np. przy celu marżowym = 20% oraz koszcie zakupu = 100 zł, cena końcowa = 125 zł netto <100 zł podzielone przez 1-20%>), lecz w innym wypadku, nazywana jest marża, dla jakiej przy założonej sprzedaży, zostanie osiągnięta zamierzona stopa zwrotu z inwestycji w konkretnym czasie. Ustalanie wartości w oparciu o ową metodę, zależy w znacznej mierze od sposobu, w który obliczane są wydatki. A metod rachunku wydatków jest pewnie nie mniej aniżeli opisywanych tu metod ustalania cen. Analiza cen https://dealavo.com/pl/

Metoda kosztów krańcowych – cena jednostkowa jest zakładana na takim poziomie, żeby obejmowała wydatki zmienne i przyczyniała się chociażby w małym stopniu do zmniejszenia wydatków stałych. Przy tymże podejściu stosowana jest cena minimalna danych artykułów, poniżej jakiej spółka nie może zejść. Jednak końcowa cena może być już wybierana przez dział sprzedaży oraz ich zdolności negocjacyjne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *